Na czym polega płynna cytologia?

W celu wykonania cytologii płynnej ginekolog pryz pomocy specjalnej szczoteczki pobiera materiał z szyjki macicy pacjentki. Pobrany materiał zostaje umieszczony w pojemniku wypełnionym płynem utrwalającym komórki.

Dzięki takim czynnościom otrzymuje się przejrzysty i jednorodny preparat, który zostaje poddany badaniu mikroskopowemu w warunkach laboratoryjnych. Cytologia płynna pozwala na uzyskanie większej liczby komórek, które poddane zostaną dokładnej analizie.

Gdy ginekolog umieści szczoteczkę w pojemniku, nakleja na nim kod kreskowy, który jest przypisany indywidualnie dla każdej pacjentki i próbki. Ten sam kod kreskowy znajduje się na opakowaniu, w którym zostaje przewieziona próbka. Dzięki wykonaniu cytologii płynnej można wykonać dodatkowe badanie mające na celu wykrycie obecności wirusa HPV, który jest odpowiedzialny za rozwój raka szyjki macicy.

W celu analizy materiału wykorzystuje się technikę ThinPrep, która jest bardziej dokładniejsza od standardowej oceny wymazu cytologicznego. Badanie cytologiczne powinno być wykonywane systematycznie co roku lub raz na dwa lata.