Na czym polega konflikt serologiczny?

Każdy z nas posiada inną grupę krwi, której RH jest dodatnie lub ujemne. Konflikt serologiczny występuje w tedy, gdy kobieta posiada grupę krwi Rh(-),a ojciec dziecka Rh(+), w takiej sytuacji zachodzi prawdopodobieństwo, że maluch odziedziczy czynnik Rh po swoim ojcu.

Gdy dojdzie do kontaktu krwi dziecka z krwią matki pojawia się konflikt serologiczny. W takiej sytuacji organizm kobiety zaczyna wytwarzać przeciwciała anty-D, których celem jest walka z krwinkami dziecka, które uważane są za ciała obce. W większości przypadków do kontaktu krwi kobiety oraz jej dziecka dochodzi dopiero podczas porodu, jednak może się zdarzyć , że wystąpi wcześniej np. w momencie urazu brzucha lub badania prenatalnego.

Gdy przeciwciała anty-D przedostaną się przez barierę łożyskową dochodzi do rozpadu krwinek płodu, czyli choroby hemolitycznej, która skutkuje niedotlenieniem i niedokrwistością organizmu dziecka. W celu odpowiedniej profilaktyki przyszli rodzice planujący założenie rodziny powinni znać grupę swojej krwi, dzięki czemu można określić ryzyko wystąpienia konfliktu serologicznego. W przypadku takiego zagrożenia matce podaje się zastrzyki, które zawierają immunoglobulinę anty-D, której celem jest zapobieganie produkcji przeciwciał.