Na czym polega badanie EKG?

W celu przeprowadzenia badania EKG na każdej z kończyn oraz ścianie klatki piersiowej umieszcza się elektrody, które mają określony kolor i oznaczenie ułatwiające prawidłowe ich umieszczenie. Dzięki użyciu odpowiedniego żelu przyleganie elektrod do ciała jest właściwe.

Podczas przeprowadzania badania pacjent musi leżeć na plecach. Ważne jest by się odprężył i nie stresował, gdyż może to zakłócić zapis badania. Dzięki wykonaniu elektrokardiogramu specjalista ma możliwość wykrycia ewentualnego uszkodzenia mięśnia sercowego u osób, które przeszły lub przechodzą zawał serca, a także pozwala na dokonanie oceny rytmu, częstości pracy serca oraz wielkości jego komór.

Badanie to można przeprowadzić na łóżku w domu chorego, w gabinecie lekarskim lub w przychodni. Podczas EKG pacjent powinien pozostać w bezruchu, jest to bardzo ważne dla dokładnego zapisu. Badanie trwa do dziesięciu minut, a otrzymany zapis jest analizowany przez lekarza.

Dzięki otrzymanym wynikom można otrzymać niezbędne dane dotyczące rytmu serca, ewentualne zaburzenia mogą wskazywać na nieprawidłową pracę układu przewodzącego serca. U osób, które przeszły zawał serca elektrokardiogram pozwala na ocenę umiejscowienia, a także obszaru uszkodzenia mięśnia sercowego.