Kiedy należy wstawić sztuczne zastawki serca?

Zastawki odgrywają bardzo ważną rolę w prawidłowej pracy serca , gdyż ich zadaniem jest kontrolowanie prawidłowego przepływu krwi podczas skurczu i rozkurczu. Sztuczne zastawki serca są stosowane w przypadku, gdy występuje nadmierne zwężenie lub niedomykalność zastawek serca co może skutkować wystąpieniem zaburzeń hemodynamicznych.

Zastawki serca mogą ulec uszkodzeniu w sytuacji, gdy występuje infekcyjne zapalenie wsierdzia, gorączka reumatyczna lub wady wrodzone serca. Przyczyną uszkodzenia zastawek jest także przeciążenie lub uszkodzenie mięśnia sercowego.

Przed operacją wymiany zastawek pacjentowi podaje się znieczulenie ogólne, gdyż wymagane jest przecięcie mostka w środkowej linii ciała w celu otwarcia klatki piersiowej. W czasie trwania operacji stosuje się krążenie pozaustrojowe, oznacza to, że krew pacjenta jest przetaczana do specjalnej maszyny, w której zostaje odpowiednio utlenowana i oczyszczona z metabolitów, a także dwutlenku węgla.

Podczas operacji zastawka może zostać naprawiona lub też wymieniona na sztuczną. Po wszczepieniu sztucznej zastawki pacjent musi być leczony antykoagulacyjnie do końca swojego życia. Leczenie to ma na cel zapobieganie powstawaniu skrzeplin na elementach zastawki.