Jakie są objawy wylewu?

Udar krwotoczny jest spotykany znacznie częściej niż udar niedokrwienny serca. Jego objawy są zależne od miejsca uszkodzenia tkanki mózgowej. Udar krwiotoczny prowadzi do uszkodzenia jąder podstanych, a także wzgórza wraz z uszkodzeniem torebki wewnętrznej.

W obrębie tej struktury biegną drogi nerwowe, które są odpowiedzialne za czynne ruchy kończyn. W sytuacji, gdy jest to miejsce udaru konsekwencją tego może być porażenie połowicze jednej strony ciała przeciwnej do miejsca uszkodzenia.

Do charakterystycznych objawów udaru krwiotocznego zaliczany zwrot gałek ocznych w kierunku miejsca uszkodzenia (udaru). Przed wystąpieniem udaru krwiotocznego mózgu pojawiają się objawy zapowiadające takie jak: silne bóle głowy, nudności i wymioty. W niektórych przypadkach mogą wystąpić przemijające objawy ogniskowe. Podczas krwotoku chory momentalnie traci przytomność, czasami mogą pojawić się drgawki.

W odróżnieniu do udaru niedokrwiennego udar krwotoczny mózgu występuje nagle. Jest to bardzo ważne w celu postawienia poprawnej diagnozy i rozpoczęciu odpowiedniego leczenia. Dzięki wykonaniu tomografii komputerowej specjalista ma możliwość wyeliminowania krwawienia śródmózgowego.