Jak wypełnić brakujący ząb?

W celu odbudowy brakującego zęba stosuje się mosty protetyczne, które pozwalają na jego odbudowę poprzez wykorzystanie zębów własnych, które nazywane są zębami filarowymi.

Na zębach filarowych wykonuje się korony protetyczne, a brakujący ząb uzupełnia się przęsłem, który w następnej kolejności zostaje zamocowany na koronach zębów filarowych. Zastosowanie mostów protetycznych ma wiele zalet.

Do jednej z nich zaliczamy to, że przenoszą siły żucia w sposób fizjologiczny, dzięki czemu pacjent odczuwa duży komfort użytkowania. Poprzez zastosowanie mostów można przywrócić naturalnie wyglądający uśmiech, dzięki wykorzystaniu koron porcelanowych lub też pełnoceramicznych.

Mosty protetyczne mogą być założone u pacjentów u, których występują zęby filarowe we właściwym położeniu w odpowiedniej ilości, a także jakości. Dlatego też mosty są wykonywane wyłącznie w celu odbudowy braków międzyzębowych, gdyż tylko w tedy po obu stronach dostępne są zęby filarowe.