Czy mogę poddać się leczeniu implantologicznemu?

Leczenie implantologiczne polega na umieszczeniu implantu, który jest odpowiednikiem korzenia zęba w kości szczęki lub żuchwy. Poprzez założenie implantu możliwe jest wykonanie odbudowy protetycznej takiej jak: proteza, korona lub most.

Dzięki zastosowaniu leczenia implantologicznego możliwe jest zamaskowanie brakującego zęba , a także przywrócenie jego funkcjonalności i naturalnego wyglądu. Dużą zaletą implantów jest to, że nie zostają odrzucane przez organizm pacjenta, gdyż są wykonane z materiału biozgodnego.

Leczeniu implantologicznemu mogą poddać się osoby posiadające zdrowe dziąsła, przyzębie, a także mające odpowiednią ilość kości, jest to bardzo ważne, gdyż implant musi być stabilnie utrzymany. Implanty nie są dobrym rozwiązaniem dla osób palących nałogowo, gdyż spowalnia to proces gojenia się.

Także spożywanie dużych ilości alkoholu negatywnie wpływa na proces gojenia się przyzębia. Przeciwwskazaniem do założenia implantów jest obniżona odporność pacjenta, a także choroby przyzębia, które muszą zostać wyleczone zanim rozpocznie się leczenie implantologiczne.